Admin2 ۲ دیدگاه
ویژگی های فیزیکی و شیمیایی محصول به مواد اولیه مورد استفاده و همچنین ریز ساختار بدست آمده از فرایند ساخت بستگی دارد.
برای دستیابی به ویژگی های بهتری از محصول، به روش ها و دستگاه هایی نیاز می باشد که بتوان آنالیز و شناسایی را انجام داد.

دسته بندی روش های آنالیز و شناسایی مواد:

دسته بندی های گوناگونی برای روش های شناسایی مواد پیشنهاد می شود.
ساده ترین و قابل قبول ترین آنها بر مبنای ماهیت شیمیایی است. اگر هدف از شناسایی تعیین نوع عنصر موجود در نمونه باشد، در اصطلاح به این روش آنالیز عنصری گویند. در این حالت، نوع عنصر بدون توجه به ساختار بلورین آن تعیین می شود. این نوع شناسایی را، آنالیز شیمیایی نیز می گویند.
روش دیگر تعیین نوع فازها به آنالیز فازی مشهور می باشد.
در این روش نوع ساختار بلورین یا کانی های موجود در ماده تعیین می شود.
گروه دیگر از روش های شناسایی مواد، تحت عنوان آنالیز ریزساختاری معروف شده اند.
منظور از آنالیز یا شناسایی ریزساختاری، همان شناسایی میکروسکوپی است. در این حالت، شکل، اندازه و توزیع فازها بررسی می شود.
گروه دیگر از روش های آنالیز و شناسایی با نام آنالیز حرارتی شناخته می شوند که به عنوان روش های کمکی در خدمت  شناسایی فازی عمل می کنند.
این روش ها اطلاعات بسیار مفیدی از رفتار حرارتی مواد در اختیار پژوهشگران می گذارند.
روش دیگر آنالیز سطح می باشد. سطح مواد جامد به دلیل ارتباط با محیط اطراف، وضعیت شیمیایی یکسانی با حجم نمونه ندارند.
در بسیاری از کاربردها، سطح نمونه نقش مهمی را ایفا می کنند. نکته قابل توجه اینست که ترکیب شیمیایی در سطح با بدنه تفاوت دارد، بنابراین با تعیین آنالیز شیمیایی کل نمونه نمی توان در مورد آنالیز سطح قضاوت کرد.

— 2 Comments —

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *